• Deutsch
 • English
 • Polski

Zakres oferowanych usług

Kancelaria w ramach swojej działalności oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie:  
 1. sporządzania projektów dokumentów i aktów prawnych, w oparciu o założenia przedstawione przez Klienta i obowiązujące przepisy prawa, opiniowanie i weryfikowanie projektów dokumentów przedłożonych przez kontrahentów Klienta,
 2. przeprowadzenia fuzji i przejęcia przedsiębiorstw,
 3. sporządzania opinii prawnych z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego, aktualnego orzecznictwa sądowego oraz doktryny prawnej,
 4. reprezentowania Klientów wobec kontrahentów, udział w negocjacjach, udział w kształtowaniu treści kontraktów,
 5. reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych,
 6. prowadzenia windykacji wymagalnych należności Klientów, obejmujące zarówno prowadzenie windykacji przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, dochodzenie roszczeń przed sądami oraz dochodzenie roszczeń przed organami egzekucyjnymi,
 7. prowadzenia szkoleń z zakresie aspektów prawnych działalności Klienta,
 8. prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz wewnętrznych dochodzeń na zlecenie Klienta – zwłaszcza w przypadku straty finansowej lub podejrzenia nieuczciwych działań pracowników lub kontrahentów Klienta,
 9. opracowywania rozwiązań ograniczających ryzyko operacyjne związane z działalnością Klienta, w szczególności ryzyko strat finansowych powstałych w wyniku nieuczciwych działań pracowników i kontrahentów Klienta,
 10. audytu i doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw,
 11. bieżącej pomocy prawnej, informacji o zmianach legislacyjnych mających istotne znaczenie z punktu widzenia działalności gospodarczej Klienta, porady prawne w ramach kontaktów  osobistych, telefonicznych, e – mail`owych,