• Deutsch
  • English
  • Polski

Oferta specjalna

Kancelaria w ramach swojej działalności oferuje nadto specjalistyczną pomoc prawną w zakresie:  
  1. Negocjacje oraz sądowe dochodzenia roszczeń klientów wobec instytucji finansowych, w szczególności wynikających z kontraktów terminowych (opcje walutowe).
  2. Czynności obejmują reprezentację klienta przed instytucjami finansowymi (banki), sądami, w tym sądami polubownymi, w tym przed Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich, a także organami administracji państwowej i innymi instytucjami.
  3. W ramach prowadzonych działań kancelaria współpracuje z doradcami finansowymi specjalizującymi się w obrocie instrumentami finansowymi, a także z innymi kancelariami.
  4. Z uwagi na skomplikowany charakter prowadzonych spraw każdorazowe zlecenie ma charakter indywidualny, dostosowany do potrzeb i możliwości klienta.