• Deutsch
  • English
  • Polski

Kancelaria radcy prawnego

Radca prawny Michał Gruszczyński, właściciel jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie wielu lat pełnienia różnorodnej praktyki zawodowej, Kancelaria współpracowała z licznymi podmiotami w różnych branżach na rynku krajowym, w tym na rynku lokalnym (Małopolska). Współpraca ta zaowocowała doświadczeniem, wiedzą, efektywnością, które Kancelaria z coraz lepszym skutkiem wykorzystuje w bieżącej działalności - w trosce o dobro Klientów i jak najwyższy standard wykonywanych usług.

SPECJALIZACJA

Doświadczenie Kancelarii pozwala na oferowanie Klientom szerokiego spektrum działań wymagających wiedzy specjalistycznej. Powyższe obejmuje przede wszystkim działania w następujących obszarach:

  • Windykacja, dochodzenie i egzekwowanie należności na drodze przymusowej i dobrowolnej,
  • Uczestniczenie w negocjacjach, opiniowanie i przygotowywanie projektów umów, porozumień, oświadczeń, deklaracji i innych dokumentów w obrocie gospodarczym, Projektowanie i opiniowanie dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstw,
  • Audyt prawny,
  • Projektowanie i przygotowywanie dokumentów na potrzeby rejestracji przedsiębiorstw oraz ujawnienia informacji o działalności w rejestrach publicznych,
  • Fuzje i przekształcenia przedsiębiorstw,
  • Stała obsługa przedsiębiorstw, instytucji finansowych, w tym banków,
  • Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz podatków
Subskrybuje zawartość